قوانین نام گذاری در صفحات وب

1- در نام گذاری هرگز از Space (فاصله) و Spacial character ( * , >  , < , ... ) استفاده نمی شود و برای فاصله دادن می توان از علامت - یا _ استفاده کرد.

2- بهتر است در ناک گذاری از حروف کوچک استفاده شود.

3- از حروف فارسی به هیچ عنوان استفاده نمی شود.

4- بیش از 255 کاراکتر نباشد.

 

نکته: فایل موقع Save کردن باید پسوند Htm یا Html داشته باشد.