شیوه‌ی برنامه‌نویسی در گذشت زمان تغییرات و بهبودهای زیادی داشته استاین تغییرات بر اساس نیازهای موجود، نوآوری‌ها و توسعه‌ی زبان‌های برنامه‌نویسی انجام شده است. در زمانی که برنامه‌نویسی با زبان اسمبلی و سپس بیسیک به انجام می‌رسید، شکل برنامه‌نویسی خطی بود. یک برنامه از سری دستورات پی‌درپی و با کمک دستور goto شکل می‌گرفت. نوع جدیدتر برنامه‌نویسی که به برنامه‌نویسی «ساخت‌یافته» شهرت دارد، الگوریتم‌ها را با شکستن به بخش‌های کوچک‌تری…
Composer چیست؟Composer ابزاری است که نیازمندی‌های یک پروژه‌ی php را مدیریت می‌کند.بررسی به‌روزبودن، تمامی کتابخانه‌های مورد نیاز برای یک پروژه و به‌روزرسانی آن‌ها ممکن است کاری دشوار و زمان‌بر باشد. با استفاده از Composer این کار به سادگی انجام می‌شود. شیوه‌ی کار Composer به این صورت است که فهرست کتابخانه‌های مورد نیاز برای اجرای یک پروژه در فایلی به نام composer.json قرار گرفته در کنار فایل‌های اصلی پروژه ثبت می‌شوندپس…