برای آگاهی بهتر در مورد شیوه‌ی کارکرد Layoutها در میجوشاپ بهتر است تمامی Layoutها را از بخش مدیریت حذف کنید و سپس تمامی Moduleها را هم غیرفعال کنید OpenCart این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که به تعداد دلخواه Layout ایجاد کنیددر هر Layout می‌توان به تعداد دلخواه Module اضافه کرداضافه کردن Module به Layout، پس از نصب کردن Module و با کلیک روی لینک «Edit» مقابل آن…
قالب جدیدایجاد یک قالب جدید برای OpenCart با ایجاد یک شاخه‌ی خالی در مسیر opencart\catalog\view\theme امکان‌پذیر استپس از ایجاد این شاخه، می‌توان فایل‌های مورد نیاز را از مسیر قالب اصلی «default» به شاخه‌ی جدید کپی کرد و آن‌ها را تغییر داد.هر فایلی که در قالب جدید وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد و چنانچه در این مسیر نباشد از قالب اصلی خوانده می‌شود برای تغییر قالب سایت از بخش…