برای دریافت این افزونه به نشانی زیر مراجعه کنیدhttps://github.com/irfan/jquery-star-rating وظیفه‌ی این کتابخانه، تبدیل مجموعه‌ای از radio ها که برای رتبه‌دهی استفاده می‌شودبه مجموعه‌ای از ستاره‌ها استکه با کلیک روی هر ستاره، ستاره‌های قبلی هم انتخاب خواهند شدو در محل‌هایی مثل رتبه به یک محصول یا رتبه به یک موضوع، مورد استفاده قرار بگیرد روش استفاده از آن بسیار ساده استکافی است به تعداد دلخواه radio در صفحه قرار دهید و…
در هنگام تعریف متغیرها در جاوااسکریپت چنانچه کلمه‌ی کلید var در ابتدای نام متغیر قرار بگیرد، این متغیر در محدوده‌ی فعلی قابل استفاده خواهد بود.برای مثال چنانچه داخل محدوده‌ی یک تابع به شکل زیر متغیری را تعریف کنیم، این متغیر تنها در همین محدوده قابل استفاده خواهد بود.کد:function testFunction() {    var test = 10;} چنانچه نوشتن کلمه‌ی var را فراموش کنیم، این متغیر در فضای عمومی تعریف خواهد شد که…