انتخاب هاست داخلی یا خارجی یکی از مسائلی است که در هنگام راه‌اندازی یک وبسایت جدید باید مورد توجه قرار گیرد. چندین نکته در این مسیر وجود دارد که سعی می‌کنیم آن‌ها را بررسی کنیم سرعت عامل سرعت از دو جهت قابل بررسی است. نخست امکانات سخت‌افزاری میزبان که هر چه قوی‌تری باشند، سرعت اجرای دستورالعمل‌های برنامه‌نویسی و پردازش‌های انجام شده بیشتر خواهد بود و در نتیجه محتوای خروجی سایت…